Contact

'; // E-mailadres van de ontvanger $mail_ontv = 'info@1punt.nl'; // <<<----- voer jouw e-mailadres hier in! // Speciale checks voor naam en e-mailadres if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { // naam controle if (!preg_match('/[ a-zA-Z-]$/', $_POST['naam'])) $naam_fout = 1; // e-mail controle if (function_exists('filter_var') && !filter_var($_POST['mail'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) $email_fout = 1; // antiflood controle if (!empty($_SESSION['antiflood'])) { $seconde = 20; // 20 seconden voordat dezelfde persoon nog een keer een e-mail mag versturen $tijd = time() - $_SESSION['antiflood']; if($tijd < $seconde) $antiflood = 1; } } // Kijk of alle velden zijn ingevuld - naam mag alleen uit letters bestaan en het e-mailadres moet juist zijn if (($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && (!empty($antiflood) || empty($_POST['naam']) || !empty($naam_fout) || empty($_POST['mail']) || !empty($email_fout) || empty($_POST['bericht']) || empty($_POST['onderwerp']))) || $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') { if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { if (!empty($naam_fout)) echo '

Uw naam mag alleen letters bevatten.

'; elseif (!empty($email_fout)) echo '

Uw e-mailadres is niet juist.

'; elseif (!empty($antiflood)) echo '

U mag slechts één bericht per ' . $seconde . ' seconde versturen.

'; else echo '

U bent uw naam, e-mailadres, onderwerp of bericht vergeten in te vullen.

'; } // HTML e-mail formlier echo '

'; } // versturen naar else { // set datum $datum = date('d/m/Y H:i:s'); $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formulier " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . htmlspecialchars($_POST['naam']) . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . htmlspecialchars($_POST['mail']) . "\n"; $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= htmlspecialchars($_POST['bericht']) . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op " . $datum . " via het IP adres " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; // spambot protectie $headers = 'From: ' . htmlspecialchars($_POST['naam']) . ' <' . $_POST['mail'] . '>'; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace('\n', '', $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace('\r', '', $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['onderwerp'] = str_replace('\n', '', $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n $_POST['onderwerp'] = str_replace('\r', '', $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes if (mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers)) { // zorg ervoor dat dezelfde persoon niet kan spammen $_SESSION['antiflood'] = time(); echo '

Het contactformulier is verzonden

Bedankt voor het invullen van het contactformulier. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

'; } else { echo '

Het contactformulier is niet verzonden

Onze excuses. Het contactformulier kon niet verzonden worden.

'; } } echo ''; ?>